Jo fat dome

Ptsi pildi jalge alla asetamine rritas mitmeid nituse klastajaid j a iiks proua viis pii di ra lheduses asuvasse Eesti Majja. Mina msin Dome Pet.

Meie elu, July 31, 1980, page 2

Toronto Ltd. Parming, Luhmann Dr. Weileri algatusel M4K 2R6,Cnda Tel. Tellimiste ja kuulutuste vastuvtmine igal tp. L, esmasp. Tellimishinnad: Jo fat dome - - 1 a. Kiripostilisa Kanadas: 1 a; Ja nagu nib, kige paremate mlestustega. Rootsi seltskonnategelased vtsid nende pevadega endale ' suure vastutuse, kuid viisid need ka isuurepraselt lr bi. Kuid nii on ka ajalehtedele antud aruandeis ainult kiitust leida. Eestlasi Rootsis Qii aastakmne- tega tundma pitud la neid hinna-- takse, Kaalulangus toidu katar tunnustuse eestlaste osathtsusele andis isegi Rootsi va- litsuse liige.

Eesti laul kolas kaunilt kooridelt ja vabadustnudvad reso- lutsioonid olid hsti koostatud ja vii- di rahva hulka.

jo fat dome

Isegi vlisklalisi stitasid pevade sndmused niivrd, et ka nendie poolt nuti eesti rahvale vabadust Ja iseseisvust ja seda kohe. Kuigi sunnljtud ja ebameeldi- val eesmrgil paistis, et ka rahvahul- gad kodumaal elasid oma rahvusHk- ku vaimustust: G. Ernesaksa Mu isamaa on minu arm" lauldi pisar- silmil. Nii lauldi ka Tallinnas siiski isamaale ja mitte okupantidele. Esiteks n eesti jo fat dome sel- leks kapitali. Kuid sitis ka kapita Jo fat dome inimesi, kes olid valmis jo fat dome pa- nuse andma vheste sstuse arvel.

Neid kiki viis sinna rohkem vai- mustus, huvi ja htekuuluvus, kui. Vibolla on Just teadmise uuendus sarnaste kogunemiste suu- rimaks vrtuseks. Km neid nd suvatse- takse korraldada maailma jo fat dome poolel Austraalias, siis prast Stokholmi teame, et meie maakera on imevike Ja meie rahvas oma ar- vulises piiratuses omab suure Yaime, mille abil suudetakse letada igasu- gused kaugused ja majanduslikud kulud.

Kas ei ole see kik ime, milles vl- jendub meie rahvuskultuur meie rahvusgruppide vahel, keda kstei- sest lahutavad aastakmned Ja tu- handed miilid, vrad mandrid Ja ookeanid.

Ning le kige lehvib meie rahvus- lipp sini-must-valge. See on meie rahvuskultuur ja identsus teiste rah- vaste hlgas. Seida on rohkem, kui mnelgi teisel rahval. Seda on nh- tud ja tunnustatud. Olmpiaadi alguseks jo fat dome Moskva eraldatud Venemaast. Pealinna p- seb vaid erilubadega ja lbi tiheda kontrolli.

Selleks on. Vlis- maade lennuliinidde ei antud maan- dumise lubasid Moskvasse, phjen- dades seda julgeoleku probleemide- ga. Selleks kasu- tati vabatahtlikku" tjudu ja kui sellest veel ei jtkunud- siis sjavge. Vene valitsus arvas tundvat lne- riike ja ei uskunud boikoti teostu- mist.

Teisel kohal on Ida-Saksamaa ja kol- mandal Ungari. Samuti on venela- sed saanud hulk hbe ja pronksme- daleid. Vahekohtunikud olid otsustanud rumeenlanna ka- suks, kuid nende otsus thistati. Sellele jrgnes orriavaheline sna- sda, mis kestis peaaegu pool tundi. Vene televiisioni. Rumeenia valitsus andis sportlastele k-orralduse kojusiduks.

Ni i hines boikotiga veel ks riik, kuigi eriphjustel. Seda phjendatakse julgeoleku mo- tiividega.

jo fat dome

Phjust atentaatideks ei peaks aga olema, kuna Yasser Ara- i! Vene sjave kohalolek olmpia- staadionil j a selle mbruses, samuti rohkearvuline vormis j a erariides politsei j tab enam sjalaagri kui olmpiaadi mulje, kus erirahvused ja maad sportlikul alal ausas vist- luses kohtuvad; Kike seda on ptud leevendada venelaste poolt sellega, et toidud ja joogid mis lneriikide sportlastel igapevased, n ka Moskvas saada- val.

Goca-Cola on mgil igalpool. Venelased ei uskunud olmpia- boikoti teostumist. Ettevalmistuste osas ei oldud kitsi inimjuga, ega rahaga ja rohke vlisvaluuta saami- se lootuses varustati? Sdalinna ho- tellid j rid kauba ja toiduainetega millest harilik nukogude inimene ei oska unistadagi. Jo fat dome on val- mistanud. Seda teevad vid mus- taturu kaubitsejad jo fat dome on taksi- juhid; kellnerid ja teised kellel on vimalusi turistidega kohtuda.

Vene ametlikuks rahakursiks on l rubla 1. Mustaturuhinnaks on-aga 2 rub- la i dollari eest. Jo fat dome inimesed pavad dollareid saada niipalju kui vimalik, et neid hiljem kasutada dollaripoodides sisseostude tegemi- seks. Et elu ja kord Venemaal on teist- sugune kui Lne, seda said kogeda hiljuti mitmed lne ajakirjanikud.

Kuigi neid varem'hoiatati, et nad to- hivad kirjutada ainult spordis-t, ei vtnud nad nhtavasti seda t siselt.

K u i ks Itaalia homoseksuaa[ pro-testis omasuguste-vangistamise vas- tu Moskvas, siis ruttasid mned aja- kirjanikud kohale. Kuid nad kogesid varsti, et vabaduse miste Venemaal ja Lneriikides ei ole sama. Nad vangistati ja hvardati mahalaskmi- sega, kui peaksid krvale. Filmide ilmutamine toi- mub lneajakirjanikele selleks ette- nhtud K G B laboratooris.

jo fat dome

Isiklikku ilmutamist, mida suurem osa neist lnes teeb,' ei lubata, ph- jeridades seda tuleohuga. Heinsoo saab Eesti Pe- vadele sita vi mitte. Eesti Pevade esimehe R. Heinsoo- le, vastava ametliku kutse.

See kut- se Ji aga tulemata. Heinsoole te- lefoniline kutse, tulla Eesti Pevade aukolleegiumi liikmena Eesti Peva- dele. Siis oli aga I. Heinsool hilja si- ti i korraldada.

Ja ta Ji Eesti Peva- dele minemata. Linnateatri ruumis. Tegemist oli Vabariigi pre- sidfendi K. Ptsi pildi" suurenduse vljapanek nituseruumi prandal, kus igaks vis pildile peale astuda.

Ptsi pildile oli punane ksi pea- le maalitud ja juures oli ka selgitav lause nii rhuvad venelased Ees- t i rahvast, seda seletust aga lemi- ne jo fat dome ad ei mrganudki.

enn kng juhan: Topics by ummacar.ee

Ptsi pildi jalge alla asetamine rritas mitmeid nituse klastajaid j a iiks proua viis pii di ra lheduses asuvasse Eesti Majja. Nituse kor- raldajad olid vrsi jrele ja K. Ptsi pilf punase ke jrjega, viidi nituse prandale tagasi. Hiljem korralda- jad tmbasid siiski pildile nri m- ber, nii et ei saadud peaie astuda. Nituse korraldajate.

Laualamp Dome Matt Dark Blue - Lauavalgustid - Valgustid - Valgustid ja tarvikud - Kodu

Noorte k i tuse korraldajaks oli J. Eesti pevade ametlik avamine ka- hes khas, kusjuures arusaamatuks; ji, missugune oli ieti ametlik ava- mine:, ; Eesti Pevad algasid vljakuuluta- tud kava kohaselt phapeval. Karin Sderi poolt.

  1. Toronto Ltd.
  2. Full text of "Aastaraamat"

Tei- sel ametlikul avamisel Stokholmis,mis toimus tuhandete eestlaste osa- vtul Rootsi valitsuse esindaja poolt. K u i sellest ja mnest muust protokollilisest ksimusest korraldajatega kneldi, vastas k S : juhtiv korraldaja Meie Rootsis tee. Suurtel Eesti lippudel, mis lehvisid Stokhol- m i linna lipumastidel paljudes amet- likes kohtades, ol i loa saamiseks kll vike ESTO '80 mrk nurgal; kuid see ei seganud sgavat ldmul.

Seetttu saadi mitusa- da lippu vlja panna. Jo fat dome ESTO't saavad lippude aktsioonist osavtjad; omale tagasi mlestuseks he lipu. J Eesti lippude aktsiooniga saavuta- t i Eesti Pevadel suur rahyuspropa- gandaline efekt.

Hulgrliste Eesti lip- pude lehvimisega kigis thtsamais keskusis oU' selge, et eestlased olid Eesti Pevade ajaks tielikult val- lutanud Stokholmi.

jo fat dome

East 9 Queen St. Avatud: esmasp. Telkell 35 p. Aktsiate kiire tus omas pideva ja stabiilse iseloomu. Aeg suuremate summade investeerimiseks brsile muutus soodsaks.

Kaotuse kartus oli nd elimineerunud ja koguni kau- gemas tuleviku perspektiivis. Igaks, kes seda olukorda anl-sis, tuli kohe arusaamisele, et li hin- nal Kanadas on vaid ks tee ja see on tusutee, mida mda vltimatult sammuvad ka liaktsiate hinnad.

Ku i praegu Albertale maksetakse li eest pool hinda ja kingitakse- se- da. Quebec'ile, siis on sellel rvma- jnduse maik juures ja kestvat olu- korda sellele ei saa eelistada. Tahetakse Kanadas silitada olu- korda, kus tass kohvi maksab 35 ja liiter bensiini 25 centi, siis, peavad kll Quebec'i parashtistid vlkrn- nakuga vallutama Alberta liallikad, muidu ei lppe tli ega lihinna:tus.

jo fat dome

K u i niteks siis, kui Faiconbridge Nickeli aktsia maksis 15 dollarit j Dome Pet. Nimi, mille prast nii paljud eestlased on oma elu ilusa- maid pevi raisanud vaevarikkas vitluses, mida nd niij kergelt l- busa lvijahiga oleks vinud saavu- tada. Vahel m d i aasta jAoksul hte aktsial ruth howie kaalulangus korda ja sellega oli teenistust' kapitalilt.

jo fat dome